به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، و در راستای اهداف هیئت مدیره دوره هشتم سازمان در بحث تقویت و به روز رسانی دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخه 98/05/03 دوره آموزشی جهت مسئولین محترم دفاتر نمایندگی سازمان در سالن جلسات دفتر مرکزی سازمان تشکیل گردید. در این جلسه که در ابتدای آن با خوش آمدگوئی آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان به مدعوین حاضر در جلسه آغاز شد ایشان بیان فرمودند که در تمامی دفاتر نمایندگی ها در جهت رشد و تقویت اهداف سازمان می بایستی حرکت های روبه جلو داشته باشیم و سازمان تمام تلاش خود را برای تقویت دفاتر نمایندگی و ارتقا سطح کیفی و خدمت رسانی به جامعه مهندسین استان بوشهر و شهروندان محترم به کار می گیرد. همچنین در ادامه سخنان خود بیان نمودند که در همین راستا از آغاز بکار هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان تا کنون موضوع آموزش و ارتقای سطح کیفی دفاتر نمایندگی در دستور کار ایشان بوده است که این خود اهمیت هیئت مدیره به دفاتر نمایندگی را بیان می نماید. وی اضافه کردند که در سازمان آقایان مهندس علم بلادی و علی پور نائبان رئیس سازمان به عنوان نمایندگان هیئت مدیره در بخش شهرستان ها همواره تلاش خود را در جهت پیشرفت امورات انجام داده و آماده هرگونه همکاری با دفاتر در جهت بررسی و حل مشکلات آنان را دارند. در ادامه این دوره نیز برنامه ها و نرم افزارهای موجود در سازمان و مورد استفاده در دفاتر نمایندگی، در جهت الکترونیکی نمودن سیستم های اداری دفاتر نمایندگی و بروز رسانی آنها، موارد مورد نیاز را ارائه و آموزش داده شد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر