به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، دوره آموزشی تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان ها جهت ارتقا پایه مهندسین محترم در رشته تأسیسات مکانیکی در روز پنج شنبه مورخه 98/04/13 در مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه توسط واحد آموزش سازمان برگزار گردید. استاد این دوره نیز جناب آقای دکتر عبداله آورا از اعضای محترم سازمان بودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر