به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، روز یکشنبه مورخه 98/04/09 جلسه ای مشترک فی مابین مسئولین سازمان و مسئولین محترم بانک ملت استان بوشهر در سالن جلسات هیئت مدیره سازمان تشکیل گردید. در این جلسه آقای رحیمی پور مدیرکل محترم شعب بانک ملت استان، آقای حسین زاده معاون محترم اداری مالی، آقای تاج الدین رئیس محترم حوزه بوشهر، آقای عزیز زاده رئیس اداره برنامه ریزی بانک ملت استان و آقای مجیدزاده رئیس بانک ملت شعبه شهدا بوشهر به همراه آقایان مهندس سنائی ریاست سازمان، مهندس فرح شیرازی خزانه دار هیئت مدیره و آقای مهندس درمسرا مدیر اجرائی سازمان حضور داشتند. در ابتدای جلسه ریاست سازمان به میهمانان حاضر در جلسه خوش آمدگویی گفتند و در ادامه آن در خصوص تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی به اعضا محترم سازمان، مشارکت بانک ملت در برگزاری مراسمات آتی سازمان و ارتقا خدمات الکترونیک سازمان نزد بانک ملت بحث و بررسی لازم صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر