به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، نشست مشترک و جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیوه تخصصی برق سازمان با اعضای گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در شهر فوق تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور آقای مهندس نشاسته گران رئیس محترم گروه تخصصی برق و آقای مهندس سعید رحیمی دبیر محترم هیئت مدیره و گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی اصفهان برگزار شد، پیرامون مسائلی همچون، مجریان تجربی، مجریان اندازه گیری ارت، دفترچه محاسبات و طراحی و اعلام حریق بحث و تبادل نظر لازم صورت پذیرفت. همچنین از یک ساختمان در حال احداث 7000 متر مربعی در شهر مذکور نیز بازدید مشترک 5 ساعته ای، در جهت بررسی و مشاهده سیستم های هوشمند و برق کشی آن صورت گرفت. در جلسه ای جداگانه نیز اعضا کمیسیون تخصصی برق سازمان به دیدار آقای دکتر شاهرخ شجاعیان استاد برجسته کشوری رفتند و در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء پایه در رشته برق با ایشان مشورت لازم انجام داده و مواردی را بیان نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر