به اطلاع مهندسین ارجمند و کلیه  صاحبان مشاغل میرساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر آمادگی خود را جهت درج تبلیغات در مجله تخصصی نمای ساحل اعلام میدارد. این عزیزان برای تبلیغ مشاغل و محصولات خود تا تاریخ 98/04/09 میتوانند از طریق شماره تماس 33334092 داخلی 147 (خانم مظلومی وند) اطلاعات لازم را حاصل نمایند.