به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز یکشنبه مورخه 98/03/26 جلسه مشترکی در سالن جلسات شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید، در این جلسه که با حضور مدیرعامل محترم شرکت گاز استان آقای مهندس رحمانی، آقای مهندس فقیه معاونت محترم بهره برداری شرکت گاز، آقای مهندس ادیبی رئیس محترم فروش عمده شرکت گاز، آقای مهندس عباسی مدیر محترم واحد روابط عمومی و خانم گلافان از واحد IT شرکت گاز و آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان، آقای مهندس چمانی ریک عضو هیئت مدیره سازمان، آقایان مهندس فرحی بزرگ، ابوالحسن احمدی و هاشمی لقب از اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، آقای مهندس نعمتی مسئول واحد گاز سازمان و آقای مهندس گتوئی زاده مسئول واحد روابط عمومی سازمان تشکیل گردید که موضوع این جلسه پیرامون مسائل و همکاری های فی مابین سازمان و شرکت گاز در جهت خدمات رسانی بیشتر به شهروندان محترم در سطح استان بود. در این جلسه مدیران هر دو مجموعه شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه و تأکید بر تداوم برگزاری چنین جلسات مشترک به معرفی مسئولین واحدها و همکاران خود در دو مجموعه پرداختند. در ادامه جلسه آقای مهندس رحمانی به ارائه گزارشاتی در خصوص شبکه گاز کشی در  استان بوشهر و رایزنی های صورت گرفته از طرف شرکت گاز برای راه اندازی شبکه گا رسانی شهری و عدم استفاده از سوخت گاز مایع پرداختند و اعلام کردند که استان بوشهر کم حادثه ترین استان نسبت به سایر استان ها در حوادث گاز بوده است که این امر با کمک سازمان نظام مهندسی بوشهر و نظارت دقیق ناظرین محترم گاز محقق گردیده است. پس از آن ریاست سازمان آقای مهندس سنائی از شروع همکاری مشترک سازمان با شرکت گاز از سال 84 تا کنون مطالبی را بیان نمودند که ایشان در خصوص مشکلاتی که در ابتدای راه وجود داشت و سازمان با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تجربیات دیگر استان ها در این زمینه صحبت هائی ارائه نمودند و ادامه جلسه را در اختیار همکاران خود در بخش کمیسیون تخصصی گاز قرار دادند که آقای مهندس چمانی ریک در خصوص مبحث 22 مقررات ملی ساختمان توضیحاتی را بیان نمودند. سپس آقای مهندس فرحی بزرگ مسئول کمیسیون تخصصی مکانیک در مورد فرهنگ سازی ایمنی گاز و وسایل گازسوز در بین شهروندان محترم و همچنین کنترل نحوه عملکرد و اجرای علمک ها در سطح استان توسط پیمانکاران از طرف شرکت گاز را خواستار شد که آن را امری مهم و جدی بیان کردند. در ادامه جلسه آقایان مهندس هاشمی لقب و احمدی در خصوص ایمنی سازی و بهینه سازی مصرف گاز و همچنین ایجاد یک صنف مستقل برای مجریان لوله کشی گاز در سطح استان، تشکیل کارگروه های مختلف در جهت بررسی مسائل فنی فی مابین سازمان و شرکت گاز، موارد لازم را توضیح دادند. همچنین آقای مهندس احمدی پیشنهاد ساخت یک کلیپ آموزشی کوتاه توسط واحد IT شرکت گاز را دادند که مقرر شد واحد مذکور کلیپ پیشنهادی را تهیه نماید. در پایان جلسه نیز مجدداً آقای مهندس رحمانی در خصوص اجرای طرح همیار گاز در مدارس و در شهرستان های با حضور تمامی فرمانداران محترم و ائمه محترم جمعه استان در جهت فرهنگ سازی اصول ایمنی اطلاعات قابل توجهی را ارائه فرمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر