به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز چهارشنبه مورخه 98/03/08 جلسه ای باحضور ریاست سازمان، نائب رئیس اول، مدیراجرائی سازمان و شهردار محترم بندر عسلویه جناب آقای موسوی و ریاست محترم شورای شهر عسلویه جناب آقای خواجه، در سالن جلسات دفتر ریاست سازمان پیرامون مسائل و فعالیت دفتر نمایندگی سازمان در شهر فوق برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر