قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

به اطلاع می رساند جلسه پرسش و پاسخ اعضاء سازمان با هیئت مدیره در روز شنبه مورخه 98/03/18 رأس ساعت 17:30 در محل سالن جلسات سازمان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضایی که تمایل به شرکت در جلسه مذکور دارند دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/03/12 جهت ثبت نام به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه فرمایند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر