به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، ششمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در روزهای آتی برگزار خواهد گردید. در همین راستا جلسه قرعه کشی مسابقات فوق در روز یکشنبه مورخه 98/03/05 در محل سالن جلسات سازمان با حضور اعضای هیئت اجرائی مسابقات و سرپرستان محترم تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات که با حضور 8 تیم از بوشهر و دفاتر نمایندگی سازمان برگزار می گردد، تشکیل گردید. بازی های ششمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان سازمان از روز چهارشنبه مورخه 98/03/08 در محل سالن ورزشی شهید زالی بوشهر با انجام دو بازی رأس ساعت 21:00 آغاز خواهد شد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر