قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کلیه بلیط های استخر نمایشگاه بین المللی که تاریخ اعتبار آنها مربوط به سال 97 می باشد،  تا پایان خردادماه 98 اعتبار دارد و بعد از تاریخ اعلام شده باطل می گردد.