به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز شنبه مورخه 98/02/28 جلسه دوم هیئت رئیسه دوره هشتم سازمان با مسئولین دفاتر نمایندگی در محل سالن جلسات هیئت مدیره سازمان برگزار گردید. در جلسه فوق که با حضور ریاست محترم سازمان، اعضای هیئت رئیسه، مدیراجرائی سازمان و کلیه مسئولین محترم دفاتر نمایندگی تشکیل گردید در ابتدای آن آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات آنها از درگاه خدواند متعال مطالبی را در خصوص روابط فی مابین دفتر مرکزی سازمان با دفاتر نمایندگی بیان نمودند و پس از آن وقت جلسه را در اختیار مدعوین محترم جلسه گذاشتند که در ابتدای امر مسئولین دفاتر نمایندگی ضمن خرسندی از برگزاری جشن روز مهندسی در تمامی شهرستان ها و تشکر از هیئت مدیره دوره هشتم و مدیر اجرائی سازمان که برگزاری جشن فوق را به صورت کامل در اختیار خود مسئولین نمایندگی ها گذاشته بودند تشکر و قدردانی ویژه ای نمودند و در ادامه جلسه نیز  مسئولین دفاتر به ارائه مطالب مربوط به مشکلات موجود در شهرستان ها بین دفاتر، مالکین و اعضاء محترم سازمان پرداختند. در جلسه مذکور مشکلاتی از قبیل توزیع نظارت در شهرستان ها، فعالیت مجریان برق، برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسین جدیدالورود در امر نظارت، دوره های آموزشی برای مجریان برق، گاز  و آبفا توسط سازمان فنی و حرفه ای در برخی شهرستان ها، ارتقا سطح نرم افزارهای مورد استفاده سازمان در بخش اداری دفاتر نمایندگی و موارد مالی و داخلی دفاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از آن آقای مهندس درمسرا مدیر اجرائی سازمان به اکثر سئوالات و مشکلات مطرح شده توسط مدعوین جلسه پاسخ و توضیحات جامعی ارائه نمودند. همچنین ریاست سازمان و دیگر اعضای هیئت رئیسه نیز ضمن تأکید بر برگزاری مجدد چنین جلساتی برای تحکیم روابط فی مابین سازمان و دفاتر نمایندگی مطالبی در جهت بهبود و حل مشکلات مطرح شده بیان نمودند. جلسه فوق با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندس ساختمان استان بوشهر