به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز چهارشنبه مورخه 98/02/25 جلسه ای مشترک فی مابین سازمان و واحدهای شهرسازی و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بندر بوشهر در سالن جلسات هیئت مدیره سازمان تشکیل گردید. در جلسه فوق اعضا هیئت رئیسه، مدیر اجرائی سازمان و مسئولین واحدهای خدمات مهندسی و انفورماتیک سازمان و ریاست محترم سازمان فناوری اطلاعات و معاونت محترم و کارشناسان واحد شهرسازی شهرداری بندر بوشهر  حضور داشتند. در جلسه فوق در خصوص بررسی فرآیند الکترونیکی شدن نقشه های ساختمانی در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مالکین محترم و دفاتر فنی و مهندسی و سرعت عمل در ارائه خدمات به آنها در سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، کم کردن فضای بایگانی نقشه های ساختمانی و همچنین صرفه جوئی در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در پایان جلسه فوق نیز مقرر گردید که جلسات مشترک فی مابین سازمان و شهرداری محترم بندر بوشهر در ارتباط با مسائل مشترک به صورت منظم برگزار گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندس ساختمان استان بوشهر