متقاضیانی که برای دریافت وام قرض الحسنه ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴% از روز پنجشنبه مورخ 98/02/26 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/03/09 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران واقع در خیابان شهید مطهری (باغ زهرا) روبروی کلانتری 11 باغ زهرا مراجعه فرمایند.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام به صورت مکتوب انصراف خود را به سازمان اعلام نموده و در صورت عدم اعلام به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست افراد متقاضی معرفی شده به بانک جهت دریافت وام (لطفاً کلیک فرمائید)