به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در دوره HSE می رساند جهت دریافت جزوات دوره ایمنی، بهداشت و محیط زیست به لینک های زیر مراجعه نمائید.

 

فایل جزوه 1 (کلیک کنید)

فایل جزوه 2 (کلیک کنید)

فایل جزوه 3 (کلیک کنید)

فایل جزوه 4 (کلیک کنید)

فایل جزوه 5 (کلیک کنید)

فایل جزوه 6 (کلیک کنید)