قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به برگزاری مسابقات دارت به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور اعضاء (بانوان) سازمان، از کلیه علاقه مندان به حضور در مسابقات مذکور دعوت به عمل می آید از روز دوشنبه مورخ 98/02/16 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/02/25 جهت نام نویسی به صورت حضوری و تلفنی به واحد امور رفاهی ورزشی سازمان (آقای عادلی) اقدام نمایید.

ضمنا مسابقه بین مهندسین (بانوان) انجام می گردد.

 

افراد شرکت کننده در مسابقه دارت جام ماه مبارک رمضان 1398