قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، با توجه به روز جهانی کار و کارگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و کلیه دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها در روز چهارشنبه مورخه 98/02/11 تعطیل می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر