با توجه به اختصاص یافتن بخشی از فصلنامه نمای ساحل بهار 98 با موضوع بلایای طبیعی و محوریت سیل، ازمهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان دعوت به عمل می آید مقالات و مطالب علمی مرتبط با موضوع مذکور را تا تاریخ 98/02/20 به کمیته نشریات سازمان (سرکار خانم مظلومی وند) تحویل داده و یا از طریق ایمیل booshehr_nezam @yahoo.com  ارسال فرمائید.