با توجه به بحران پیش آمده سیل در مناطق و شهرهای مختلف کشور بدینوسیله شماره حساب شبا بانک مسکن به شماره IR 780140040000014002004282 و صاحب حساب شورای مرکزی جهت واریز کمک های نقدی کلیه اعضای محترمی که تمایل به شرکت در این امر خیر و انسان دوستانه دارند، مربوط به (صاحب حساب) شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام می گردد.

همچنین به اطلاع می رساندکه این سازمان نیز به عنوان وظیفه خود در این امر خیر پیش قدم گردیده است و مبلغی را به این حساب واریز نموده است.