لازم به ذکر است پرداختی مرحله اول حق عضویت سال 98 به صورت علی الحساب بوده و در صورت مشخص شدن مبلغ نهایی، ماء به تفاوت آن پرداخت می گردد.همچنین به استحضار می رساند ارائه هرگونه خدمات مهندسی از جمله ارجاع کار نظارت، طراحی، مطالعات آزمایشگاهی و خدمات رفاهی-ورزشی منوط به پرداخت حق عضویت سال 98 می باشد.

جهت پرداخت حق عضویت اینجا را کلیک کنید