به گزارش واحد روابط عمومی سازمان در روز دوشنبه مورخه 97/12/06 جشن روز مهندس با حضور اعضای هیئت مدیره محترم سازمان، مدیر محترم اجرائی، اعضا کمیته رفاه سازمان و مسئول واحد روابط عمومی سازمان، مسئول دفتر نمایندگی سازمان در شهر فوق، برخی مسئولین شهر برازجان و اعضا سازمان و خانواده محترم ایشان با برنامه های شاد و متنوع در فضایی صمیمی برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر