به اطلاع کلیه مهندسین عضو سازمان می رساند، اداره کل استاندارد استان بوشهر در نظر دارد دوره آموزشی (اپراتوری و ناظرین فنی مجموعه های تفریحی) را از تاریخ 97/12/16 الی 97/12/17 برگزار نمیاد، لذا علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر لینک زیر را مشاهده نمایند.

 لینک نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر