به گزارش روابط عمومی سازمان در روز یکشنبه مورخه 97/12/05 آقای مهندس اکبر توسلی عضو محترم شورای اسلامی شهر بوشهر از سازمان نظام مهندسی دیدار به عمل آوردند و جلسه ای حضوری نیز با ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس سنائی دشتی داشتند که در جلسه فوق آقای مهندس توسلی ضمن تبریک روز بزرگداشت مهندسی به ریاست و اعضای محترم و کاکنان سازمان، تشکر ویژه ای نیز از سازمان در خصوص همکاری با مردم استان و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان و همکاری های فی مابین سازمان و شورای شهر بوشهر و شهرداری به عمل آوردند. پس از آن آقای مهندس توسلی مطالبی را در خصوص استفاده از پتانسیل سازمان در مبلمان شهری و اصول طراحی شهری و شهرسازی بیان نمودند. در پایان نیز ریاست سازمان از حضور آقای مهندس توسلی ابراز خرسندی نموده و از ایشان تشکر و قدردانی کردند و از شهرداری و شورای شهر بوشهر در جهت همکاری با سازمان قدردانی بعمل آوردند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر