سومین دوره مسابقات شنا به مناسبت روز مهندسی برگزار گردید.

در روز جمعه مورخه 19/12/90 رأس ساعت 30/11 سومین دوره مسابقات شنا به مناسبت روز مهندسی در محل استخر دلفین نیروی دریائی ارتش با حضور تعدادی از مهندسین و فرزندان آنها در 6 رده سنی که دو رده آن جهت فرزندان و 4 رده آن جهت مهندسین بود توسط انجام پذیرفت، در این مسابقه ابتدا نام نویسی از مهندسین و فرزندان آنها جهت مشخص نمودن رده های سنی آنها صورت پذیرفت و سپس مسابقه بین آنها توسط داوران و عوامل اجرائی استخر به عمل آمد، در پایان از هر رده سنی 3 نفر برای مقامهای اول تا سوم انتخاب و جوایز آنها در پایان مراسم توسط آقایان مهندس پورحیدر نائب رئیس اول سازمان، مهندس مسعود راویان دبیر هیئت مدیره، مهندس احمد زارعی عضو هیئت مدیره محترم سازمان و آقای مهندس سعدآبادی پیشکسوت جامعه مهندسین بوشهر به آنها اهدا گردید.