اهدای تندیس ششمین همایش ملی مهندسین برق


با توجه به برگزاری ششمین همایش ملی مهندسین برق کشور در محمودآباد مازندران و حمایت های بی دریغ مهندس علیرضا سنایی دشتی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و هیئت مدیره سازمان و همچنین مشارکت اعضای سازمان در ارسال مقالات علمی خود و حضورشان در این همایش، مهندس مصطفی خاوری نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با اهدای تندیس ششمین همایش ملی ساختمان مهندسین برق از ایشان قدردانی نمود.