تعامل و صمیمیت، راهکار موفقیت

یکی از اقشاری که نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی هر جامعه ایفا می کند، مهندسان آن جامعه هستند. نیروهای متخصص و پرتوانی که دانش آموخته اند و تجربه کسب کرده اند تا با خلاقیت و پشتکار خود، قدم در راه خدمت به جامعه بردارند و با تکیه بر اندوخته های خود اقدام به طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه های فنی و عمرانی نموده تا زیر ساخت های زندگی راحت و آسوده مردم را فراهم آورند.

یکی از مهمترین نهادهایی که مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی و نظارت بر فعالیت های مهندسان کشور را دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان است. این نهاد که می توان آنرا قوی ترین و تخصصی ترین مجموعه غیر دولتی کشور دانست، مکانی شده است برای تجمع دهها هزار نیروی متخصص و توانمند که دل در گرو پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم دارند. در استان بوشهر نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان همواره سعی نموده تا بدور از مسایل حاشیه ای و پرهیز از ورود به اختلافات بی ثمر، تمام کوشش خود را بر روی شناسایی مشکلات و چالش ها فرا روی فعالیت های مهندسین قرار داده و برای رفع آنها برنامه ریزی نماید.

خوشبختانه تعامل بسیار مثبت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با دستگاههای دولتی و اجرایی برای پیشبرد اهداف و وظایف سازمان و حمایت از مهندسین عضو، نتیجه داده و همکاری صمیمانه ای که بین دستگاههای اجرایی همانند استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری،شورای اسلامی و… با سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد موید این نکته پر اهیمت است که در سایه تعامل و پرهیز از اختلافات و عدم ورود به حاشیه ها، می توان بهتر به خدمت به مردم و کشور عزیز ایران و عمل به وظایف و فعالیتها پرداخت.

برگزاری چندین مراسم افطار از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهر بوشهر و دیگر شهرهای استان و حضور صمیمی و گرم مسئولان استان و شهرستانها از جمله مهندس نصوری معاون عمرانی استانداری بوشهر،مهندس مقاتلی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،آقای محمدی باغملایی رئیس شورای شهر بوشهرو اعضای این شورا،آقای توسلی شهردار بندر بوشهر،مهندس احمدزارعی مدیر کل دفتر فنی استانداری،مهندس سعید جوکار رئیس گروه نظام مهندسی مسکن و شهرسازی،روسای بانک ها و همچنین اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه،اعضای کمیته ها،گروهها و مسئولان دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسین عضواین سازمان و … در این مراسم و ایجاد فضایی معنوی و دوستانه در آن، نشان داد که مسئولان استان و تصمیم گیران دولتی، فضای کنونی حاکم بر روابط دستگاههای دولتی و اجرایی را با سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر، مطلوب و موثر ارزیابی نموده و مهندسین عضو سازمان نیز از تعامل کنونی سازمان با ادارات دولتی و اجرایی راضی به نظر می رسند.