برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با
سیستم سقف های
کوبیاکس

این سمینار در بعد از ظهر روز سه شنبه 30 خرداد ماه در محل سالن
ساختمان مرکز آموزش با حضور مهندسین عضو سازمان برگزار گردید.

این سمینار که از ساعت 17:30 لغایت 20:30 به  طول انجامید.
در ابتدا آقای مهندس حمید پورحیدر دبیر سمینار پس از خیر مقدم به حضار به ارائه
گزارشی کوتاه درباره اهداف برگزاری و چگونگی برنامه ریزی سمینار پرداخت.سپس آقای
مهندس محمدخلیل داستان مدیر عامل شرکت خانه سازی پارس مان سازه به عنوان
سخنران،مشخصات تکنولوژی سیستم سقف کوبیاکس را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد
و با استفاده از امکانات تصویری به ارائه مطالب پرداخت.

در ادامه آقای دکتر محمود مرادی تحلیل گر و طراح شرکت مذکور به
ارزیابی مسائل فنی سیستم سقف کوبیاکس نسبت به سقفهای دیگر پرداختند.

این نشست آموزشی با پرسش حضار و پاسخ دکتر مرادی به پایان رسید.