گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ 5 و 6 اسفندماه سال جاری

در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي در رشته‌هاي معماري (تستي و طراحی)- شهرسازي-عمران(نظارت و محاسبات)،تأسیسات مكانيكی، تأسیسات برقی و نقشه‌برداري برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار پایه 3 رأس ساعت 9:00 صبح به طور همزمان در سراسر كشور برگزار گرديد.

در بوشهر این آزمون ها در سالن ورزشی مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در عالیشهر برگزار شد.

در آزمون صبح روز پنج شنبه مورخ 5/12/89 رشته های تستی معماری( عمومی – تخصصی – جزئیات اجرایی – شهرسازی – عمران(نظارت) و نقشه برداری ) که در مجموع 357 نفر شرکت نمودند.

در آزمون صبح روز جمعه مورخ 6/12/89 رشته های طراحی(معماری) – عمران(محاسبات) – تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی که در مجموع 620 نفر شرکت نمودند.