انتخاب هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس علی فرج زاده ها دبیر اجرائی اول
2 آقای مهندس مهدی حق بین دبیر اجرائی دوم
3 آقای مهندس مسعود راویان منشی اول
4 آقای دکتر مهدی اژدری مقدم منشی دوم

لذا انتخاب مهندس مسعود راویان را تبریک گفته و توفیق ایشان و هیأت رئیسه جدید را ازخداوند متعال خواهانیم.