جناب آقای مهندس مسعود راویان، انتخاب مجدد شما را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تبریک عرض نموده و موفقیت جنابعالی را در این امر خطیر از خداوند باری تعالی خواستاریم.

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 

اعتبار نامه