جلسه با مدیر کل محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان

در مورخه 01/10/89 جلسه ای با حضور مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان و مهندس خمسه مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر تشکیل گردید در این جلسه که آقای مهندس صبوری فرد مدیر اجرایی سازمان نیز حضور داشت ، روند آموزش و تشکیل شناسنامه کارگران ماهر ساختمانی بررسی گردید و نظر به استقبال شورای فنی استان از نحوه انجام آن ، توافق گردید کارگروهی متشکل از این دو مجموعه و همچنین با دعوت از ریاست محترم سازمان مسکن وشهرسازی و شهردار محترم بوشهر جهت بررسی آموزش های لازم در زمینه های مختلف ساخت وساز تشکیل گردد و جهت مشکلات مهم و مرتبط با ساخت و ساز و آموزش های مربوط و رفع آن تبادل نظر و اقدامات لازم صورت پذیرد.