نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و شهرداری برازجان

 

در تاریخ سیزدهم آذرماه نشست مشترک میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و شهرداری برازجان در محل آن شهرداری برگزار گردید.

این نشست که با حضور رئیس محترم سازمان نظام مهندسی و هیأت همراه و شهردار محترم برازجان و کارشناسان آن شهرداری و مسئولین نمایندگی دفتر برازجان برگزار گردید نتایج مثبتی داشت که در صورتجلسه ای تنظیم و به تصویب رسید.

در این نشست آقای مهندس سنائی دشتی رئیس سازمان ضمن تشریح مسائل این نشست و پیشینه دفتر نمایندگی برازجان بر لزوم تعامل بین سازمان و شهرداری تأکید نمود و خواستار رفع موانع عملکرد مناسب ناظرین گردید.

بدنبال آن مهندس حسین آبادی نیز ضمن استقبال از حضور مسئولین نظام بر تمایل شهرداری جهت ایجاد تعامل بیشتر تأکید نمودند.

سایر نفرات شرکت کننده نیز ضمن برشمردن مسائل مربوط نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و جلسه در پایان با مصوبه پیوست پایان پذیرفت:

1- مقرر شد از تاریخ 25/9/89 شهرداری محترم برازجان فرم های گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی ارائه شده توسط مهندسین را تحویل و نسبت به ثبت آن جهت هر فرم بصورت مستقل در دبیرخانه شهرداری اقدامات لازم را بعمل آورد.

2- مقرر شد جهت رفاه حال کارمندان شهرداری و در صورت تأیید هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ضمن عقد قرارداد نظارت و دریافت هزینه های مربوط در زمینه طراحی حداکثر تا 180 مترمربع تخفیف لحاظ نموده و 5% سهم سازمان را دریافت نماید.

3- مقرر شد شهرداری برازجان ماده قانونی مبنی بر دریافت حق ورودی جهت اشتغال بکار مهندسین جدید را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ارائه نماید.

4- مقرر شد جلسه ای با حضور شهردار محترم و اعضاء محترم کمیته تخصصی معمار سازمان نظام مهندسی و شورای دفتر نمایندگی نظام مهندسی برازجان حداکثر تا اول دی ماه تشکیل و تصمیمات لازم در خصوص بحث حضور مهندسین معمار اتخاذ تصمیم گردد.

5- تأکید شد مهندسین ناظر گزارشات پیشرفت فیزیکی را بصورت مرحله ای و به موقع به شهرداری اعلام و در صورت عدم ارائه بموقع گزارش عواقب آن بعهده مهندس ناظر خواهد بود.ضمناً مقرر شد دفتر نمایندگی نظام مهندسی برازجان سریعاً اطلاع رسانی لازم را معمول نماید.

6- با توجه به قانونی کردن دفاتر مهندسی در شهر برازجان مقررشد از 1/10/89 شهردار محترم برازجان و دفتر نمایندگی نظام مهندسی از پذیرش نقشه های که فاقد مهر دفتر طراحی تأیید شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی خودداری نماید.

 

 

اسامی نفرات شرکت کننده در نشست

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس سازمان نظام مهندسی
2 مهندس کریم حسین آبادی شهردار برازجان
3 مهندس حمید پورحیدر نایب رئیس سازمان نظام مهندسی
4 مهندس پرویز جمهیری عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی
5 غلامحسین کرمی مسئول دفتر نمایندگی برازجان
6 علیرضا بهزادی مسئول شهرسازی شهرداری برازجان
7 عبدالحمید کریم آزاد عضو شورای دفتر نمایندگی نظام مهندسی برازجان
8 حسینعلی کشاورز عضو شورای دفتر نمایندگی نظام مهندسی برازجان
9 علیرضا صبوری فرد مدیر امور اجرایی سازمان نظام مهندسی استان
10 سید حبیب اله حسینی مسئول امور شهرستان ها
11 داود دهقانی مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی