به گزارش مسئول
امور ورزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  بوشهر مرحله ی نیمه نهایی دومين دوره
مسابقات جام رمضان برگزار شد و تيم هاي راه يافته به مرحله نهايي و رده بندي مشخص
شدند.دراین
دوره از مسابقات علاوه بر شرکت 3 تیم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 5 تیم
دیگر نیزاز سازمان مسکن شهرسازی استان بوشهر-سازمان صدا و سیما مرکز بوشهر- شرکت
شهرک های صنعتی- دیوان محاسبات و اداره کل زندان هاي استان بوشهر حضور داشتند که در
2 گروه به مدت 12 روز به رقابت پرداختند و از این میان 4 تیم سازمان نظام مهندسی
ساختمان الف- سازمان مسکن شهر سازی- شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صداسیما مرکز
بوشهربه مرحله نیمه نهایی راه یافتند وسرانجام تیم های سازمان نظام مهندسی ساختمان
الف و شرکت شهرک های صنعتی به مرحله نهایی رسیدند. مرحله رده بندی و مرحله نهایی
این مسابقات (پنج شنبه مورخ 25/6/89)ساعت 20:30 و  21:30 در سالن پيام مخابرات
برگزار می شود.