برگزاری دومین مسابقات فوتسال جام رمضان سازمان

در تاریخ 12/06/89 ، دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان سازمان با حضور هشت تیم در سالن پیام مخابرات بوشهر برگزار شد.

این مسابقات از تاریخ 12/06/89 شروع و تا تاریخ 25/06/89 ادامه دارد.

گروه 1: سازمان نظام مهندسی الف – صداوسیما – دیوان محاسبات – سازمان نظام مهندسی ج.

گروه 2: سازمان نظام مهندسی ب – شهرک های صنعتی – اداره کل زندان ها – مسکن و شهرسازی.

اداره كل زندان ها

 

شهرك هاي صنعتي

 

سازمان نظام مهندسي الف

 

سازمان نظام مهندسي ب

 

سازمان نظام مهندسي ج

 

سازمان نظام مهندسي الف و ج