روز دوشنبه مورخ 10/3/89 مراسم افتتاح دفتر گاز نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اهرم با حضور مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان به همراه معرفی مهندس علی موسوی زاده به عنوان سرپرست این دفتر در مکان دفتر نمایندگی این شهر برگزار شد. در این جلسه مهندس غریب زاده مسئول دفتر گاز استان، مهندس ستوده ریاست اداره شرکت گاز شهرستان تنگستان و مهندس گرامی مسئول دفتر نمایندگی اهرم حضور داشتند. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ابتدا مهندس گرامی ضمن خیر مقدم گزارش عملکرد کوتاهی ارائه نمودند و در ادامه مهندس غریب زاده روند گاز کشی در اهرم را رو به رشد دانست و اضافه نمود مجریان اهرم باید رضایت خاطر مردم در چهارچوب قانون را مد نظر داشته باشند.

سپس مهندس ستوده رئیس شرکت گاز شهرستان تنگستان از تعامل مطلوب بین ناظرین گاز و شرکت به نیکی یاد نمود و اظهار امیدواری کرد با همکاری مناسب بین مجموعه نظام مهندسی و شرکت گاز خدمات مطلوبی ارائه گردد.

در ادامه مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن تشکر از تلاش مجموعه دفتر کنترل گاز و کلیه مهندسین ناظر از مجریان خواستند با توجه به اینکه در صف اول مواجهه با مردم در امر خدمات رسانی هستند تمام سعی و تلاش خود را جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر بکار بگیرند و از شرکت گاز نیز که تعامل خوبی با سازمان نظام مهندسی داشته است تشکر نمودند و بار دیگر بر اهمیت رعایت هزینه انجام کار توسط مجریان و کنترل موارد فنی از سوی دفتر تأکید نمودند.

حکم سرپرستی مهندی علی موسوی زاده توسط ریاست سازمان در دفتر نمایندگی شهرستان اهرم تقدیم ایشان گردید.

در انتها کلیه نفرات حاضر در جلسه از تعدادی از پروژه های در حال اجرا بازدید نمودند.