جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و مهندسین عضو دفتر نمایندگی شهرستان گناوه رأس ساعت 10:45 صبح روز دوشنبه مورخه 10/12/88 در سالن جلسات سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گناوه و حضور مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، مهندس مسعود راویان و پرویز جمهیری عضو هیئت مدیره سازمان، مهندس صبوری فرد مدیر اجرایی سازمان، سعید نوذری مسئول روابط عمومی سازمان و محسن زارعی متصدی امور شهرستانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آغاز شد.

در ابتدا مهندس موسوی مسئول دفتر نمایندگی گناوه، ضمن خیر مقدم به حضار گزارش کوتاهی از عملکرد و مشکلات موجود آن شهرستان ارائه نمود.

در ادامه مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با تبریک روز مهندس و هفته وحدت آغاز کلام نمود و به اولین جلسه پرسش و پاسخ هیئت مدیره پنجم با نمایندگی شهر گناوه اشاره شد.

د رادامه ایشان با اشاره به جایگاه نظام مهندسی ساختمان در سطح استان و کشور در مقایسه با استانهای دیگر ابراز امیدواری نمود که استان بوشهر، می تواند در کشور به جایگاه سازمان شایسته خود در بین استانها، با توجه به ظرفیتهای موجود دست پیدا کند.

سپس مهندس سنائی دشتی به نقش اثرگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان و پروژه های عظیم استانی اشاره نمد و تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بین مسئولان ادارات و سازمانها جایگاه اصلح خود را یافته و نقش کاربردی خود را به اثبات رسانده است. مهندس علیرضا سنائی دشتی در ادامه به موقعیت و حساسیت کار سازمان و نمایندگی گناوه اشاره نمود و افزود: یکی از اولین اقدامات هئیت مدیره، تهیه ساختمان مناسب برای نمایندگی شهرستان گناوه بود که امروز دیگر با توجه به تعداد رو به رشد مهندسین عضو می بایست به فکر ساختمان بزرگتری باشیم.

در ادامه دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، درباره راه اندازی دفتر نمایندگی گناوه و تلاشهای ارزنده مهندس باستانی در راه اندازی این دفتر نکاتی را یادآور شد.

مهندس مسعود راویان با اشاره به راه اندازی روابط عمومی در سازمان (تعامل و همکاری با راوابط عمومی را با دفاتر نمایندگی ها الزامی دانست)، وی در ادامه به نقش کمیسیون و کمیته های تخصصی در شورای مرکزی، تصویب ماده 33 آئین نامه اجرایی ، شناسنامه فنی و ملکی و اهمیت و تأثیر فرهنگ سازی مناسب در جامعه برای این مقوله اشاره کرد.

مهندس پرویز جمهیری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان پیرامون فعالیت های نمایندگی گناوه و نقش مهندسین و دفاتر طراحی، مطالبی را ارائه نمود که مورد توجه جمع حاضر واقع گردید.

در پایان مهندسین عضو نمایندگی گناوه به بیان مشکلات و موانع موجود پرداختند و اعضای حاضر هیئت مدیره به سئوالات جمع پاسخ گفتند.

این جلسه ساعت 13:15 به پایان رسید.