به اطلاع کلیه علاقمندان به همکاری در کمیته نشریات سازمان می رساند تا تاریخ 10/11/88 می توانند موارد خواسته شده ذیل را به نشانی booshehr_nezam@yahoo.com ارسال نمایند
نام و نام خانوادگی، تحصیلات، سابقه فعالیت فرهنگی هنری و مطبوعاتی، تاریخ تولد، آدرس، شماره تماس، نشانی الکترونیکی، وب سایت، تخصص در چه زمینه ای.