جلسه پرسش و پاسخ

روز دوشنبه مورخه 05/11/88 ساعت 18:30 در ساختمان واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر جلسه پرسش و پاسخ با حضور جمعی از مهندسین عضو سازمان برگزار شد.

جلسه با تلاوتی چند از کلام الله مجید توسط مسئول روابط عمومی آغاز و سپس مهندس علیرضا سنایی دشتی ریاست سازمان، پس از خوش آمد گویی به حضار، هدف از برگزاری جلسه را عنوان و ضمن تشریح عملکرد و ارائه برنامه های آتی سازمان، بر تداوم چنین جلساتی تاکید کرد.

در این جلسه مهندسین عضو سازمان در فضایی صمیمی، نکات و مسائل مدنظر خود را مطرح نمودند و هیات رئیسه بهعنوان مقام پاسخگو مطالب را پاسخ گفته و مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند. این جلسه ساعت 21:15 پایان یافت.