روابط عمومی: برگزاری این آزمون چه تاثیری در ساخت و سازهای استان بوشهرمی تواند داشته باشد ؟

مهندس پور حیدر: برگزاری این آزمون در نهایت ، اولین تاثیرخودش را بر ساخت و سازها خواهد گذاشت ، وبا توجه به تعداد اندک معماران تحصیل کرده ،حرفه ای ، و دارای پروانه اشتغال در استان بوشهر، برگزاری آزمون کشوری مقررات ملی ساختمان  باعث بوجود آمدن حس رقابت مثبت بین مهندسین معمار  و ایجاد انگیزه حرفه ای، برای دانشجویان و فارغ التحصیلان، وهمچنین افزایش تعداد نیروی کارآمد معمار در  این رشته می گردد.

رروابط عمومی: درباره چگونگی برگزاری این آزمون توضیح بفرمائید.

مهندس پور حیدر: این آزمون سالیانه ،بصورت همزمان در سراسرکشور ، با حضور نماینده سازمان سنجش وآموزش کشور، در روزهای  پنج شنبه 12 و جمعه 13 آذر 1388 بصورت تستی و طراحی ،  دراستان بوشهر  برگزار می گردد.

روابط عمومی: در حال حاضر مهندسین فارغ التحصیل در چه رشته ها و با چه شرایطی  می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در آیند؟

مهندس پور حیدر: کلیه  دانش آموختگان رشته های برق ،مکانیک،عمران،شهرسازی،نقشه برداری،ترافیک و معماری پس از گذشت 3 سال از اخذ مدرک کارشناسی، 2 سال از اخذ مدرک ارشد و 1سال از اخذ مدرک دکترا ،می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در آیند و در این آزمون شرکت نمایند.

روابط عمومی: برای ارتقاءسطح ایمنی و ساخت و ساز بر اساس مقررات ملی ساختمان چه کارهایی انجام شده؟

مهندس پور حیدر: برای رسیدن به این امر تلاشهای فراوانی در حوزه های مختلف مرتبط صورت پذیرفته است که به تعدادی از مهمترین آنها اشاره  می شود:برگزاری دوره های متعدد تخصصی و آموزشی ، برگزاری سمینارهای تخصصی با حضور مسئولین و اساتید کشوری و استانی ، و هم اکنون در حال تلاش، برای برگزاری کارگاههای آموزشی کارشناسی و نیاز سنجی شده در راستای مقررات ملی ساختمان  در استان بوشهر هستیم.