جلسه پرسش و پاسخ مهندسین

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین عضو سازمان می رساند، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین سازمان راس ساعت 18:00 مورخه 94/04/20جهت ارتباط هرچه بیشتر هیئت مدیره سازمان با مهندسین در سالن جلسات سازمان برگزار می گردد. لذا از علاقمندان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.