درخواست همکاری با دفتر نمایندگی برازجان

جهت همکاری با دفتر نمایندگی برازجان از مهندسین علاقمند در زمینه نظارت در رشته های برق و مکانیک دعوت به عمل می آید.جهت اعلام آمادگی و تکمیل فرم به واحد شهرستانها سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه فرمائید./