انتخابات هیأت رئیسه

احتراماً به استحضار می رساند به استناد ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتخابات هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در مورخ 93/09/10 برگزار و نتایج آن بشرح ذیل ایفاد می گردد.

 

اعضا هیأت رئیسه سازمان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس هومان اسدی ریاست سازمان
2 آقای مهندس حمید پورحیدر نائب رئیس اول
3 آقای مهندس بهرام دهقان نائب رئیس دوم
4 آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی دبیر سازمان

 

و

آقای مهندس پرویز جمهیری خزانه دار