احتراماً پیرو اطلاع رسانی قبلی صورت گرفته از طریق سایت و پیامک مجدداً به اطلاع می رساند مهندسین محترم که تمایل به همکاری با سازمان در زمینه های مختلف از جمله زمینه های فنی و تخصصی –فرهنگی-علمی-پژوهشی-ورزشی و … را دارند ، می توانند تا تاریخ 30/07/93 نسبت به تکمیل فرم همکاری که پیوست می باشد و ارائه آن به واحد دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.

دریافت فرم درخواست همکاری