به: کلیه مهندسین عضو سازمان

با سلام

بدینوسیله به اطلاع میرساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد با تکیه بر تخصص، دانش و قابلیت های شما عزیزان، در راستای بهبود کیفی فعالیت های سازمان در زمینه های مختلف، قدم بردارد. بنابراین از مهندسین کددار و بدون کد محترم عضو سازمان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به مشارکت با سازمان در زمینه های فنی و تخصصی- فرهنگی- علمی- پژوهشی- ورزشی و … ، درخواست خود را با تکمیل فرم پیوست نهایتاً تا تاریخ 20/07/93 به دبیرخانه سازمان ارائه نمایند.

امید که بتوانیم با همدلی، همکاری و مشارکت های دلسوزانه همدیگر در اعتلای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، گام های موثری برداریم.

هومان اسدی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر


دریافت فرم درخواست همکاری