راهنمای درج شده صرفا جهت همکاری و تسهیل در پر کردن معاملات فصلی مهندسین می باشد و مسئولیت آن بر عهده خود مهندس می باشد.

راهنمای معاملات فصلی برای اعضاء نظام مهندسی