برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخه 25/03/93 در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار می گردد . لذا از جنابعالی جهت شرکت در این مجمع عمومی دعوت بعمل می آید. ضمناً در صورتیکه مجمع به حد نصاب لازم نرسد طبق ماده 55 اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی فوق العاده در همان روز یکشنبه مورخه 25/03/93 رأس ساعت 17:00 در همان محل تشکیل می شود.