دریافت خبرنامه سازمان

قابل توجه کلیه مهندسین گرامی:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مهندسین گرامی می توانند نسخه ی pdf خبرنامه فروردین و اردیبهشت ماه را از سایت سازمان دریافت نمایند. ضمناً خبرنامه مذکور در استند سازمان نیز موجود می باشد.