دریافت سررسید سال 1393

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه مهندسین عضو سازمان می توانند از تاریخ 24/01/93 تا پایان وقت اداری روز 24/02/93 جهت دریافت سررسید سال 1393 با در دست داشتن کارت عضویت معتبر به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.