ساخت تیرچه در واحدهای تولیدی مجاز

قابل توجه کلیه مهندسین عمران

1- به اطلاع کلیه مهندسین عمران می رساند با توجه به بررسی های بعمل آمده کارشناسان این سازمان در خصوص ساخت تیر چه در محل کارگاه بدون داشتن امکانات مورد نیاز خصوصاً نیروی ماهر و حوضچه های عمل آوری و نیز بدون رعایت ضوابط و استانداردهای فنی مورد نیاز و با توجه به وجود کارگاه های متعدد دارای مجوز از سازمان صنعت ، معدن وتجارت و تایید شده توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از این تاریخ ساخت تیرچه در محل کارگاه ممنوع می باشد.