دعوت به همکاری در زمینه نظارت وطراحی در دفتر نمایندگی عسلویه

با توجه به فعال شدن دفتر نمایندگی عسلویه از مهندسین علاقمند جهت همکاری در زمینه نظارت و طراحی دعوت به عمل می آید . جهت اعلام آمادگی درخواست خود را به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه نمائید.