لازم الاجرا بودن ویرایش چهارم مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

به : کلیه مهندسین

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 420/21459 مورخ 28/3/92 مدیر کل محترم امور مقررات ملی ساختمان به اطلاع می رساند ویرایش چهارم مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تایید و ابلاغ گردیده است و در سراسر کشور از ابتدای مردادماه سال جاری لازم الاجرا می باشد.